Home » Bảng Giá

bảng giá thiết kế website

Gói Starup

(Khởi Nghiệp)

4.990k

Gói Store

(Cửa Hàng)

6.990k

Gói Premium

(Cao Cấp)

9.990k

Gói Bussiness

(Doanh Nghiệp)

>14.990k

Dùng mẫu có sẵn

Tặng hosting

500MB

1GB

2GB

3GB

Tặng tên miền quốc tế

Thời gian hoàn thành

3 – 5 ngày

5 – 7 ngày

7 – 14 ngày

15 – 20 ngày

Kết nối fanpage

Chuẩn SEO – Responsive

Bàn giao source code

Backup dữ liệu

Bảo hành trọn đời

Giỏ hàng

Tích hợp chat trực tuyến

Đặt hàng trực tuyến

Tích hợp Google map

Thiết kế theo yêu cầu

Thiết kế logo

Chỉnh sửa theo yêu cầu

Bảo mật SLL/HTTPS

Tích hợp tăng tốc website

Tích hợp công cụ hỗ trợ SEO

Chuẩn giao diện Mobile, Tablet

Tặng tên miền Việt Nam

Tích hợp Google Analytics

Tích hợp Google Webmasters Tool

Thống kê người truy cập

Nhập dữ liệu ban đầu

10 nội dung

20 nội dung

30 nội dung

50 nội dung

Home » Bảng Giá

Gói Starup

(Khởi Nghiệp)

4.990k

Dùng mẫu có sẵn

Tặng hosting

Tặng tên miền quốc tế

Thời gian hoàn thành

Kết nối fanpage

Chuẩn SEO – Responsive

Bàn giao source code

Backup dữ liệu

Bảo hành trọn đời

Giỏ hàng

Tích hợp chat trực tuyến

Đặt hàng trực tuyến

Tích hợp Google map

Thiết kế theo yêu cầu

Thiết kế logo

Chỉnh sửa theo yêu cầu

Bảo mật SLL/HTTPS

Tích hợp tăng tốc Web

Tích hợp công cụ SEO

Chuẩn giao diện Mobile

Tặng tên miền Việt Nam

Tích hợp Google A

Tích hợp Google SC

Thống kê người truy cập

Nhập dữ liệu ban đầu

500MB

3-5ng

10 bài

Gói Store

(Cửa Hàng)

6.990k

Dùng mẫu có sẵn

Tặng hosting

Tặng tên miền quốc tế

Thời gian hoàn thành

Kết nối fanpage

Chuẩn SEO – Responsive

Bàn giao source code

Backup dữ liệu

Bảo hành trọn đời

Giỏ hàng

Tích hợp chat trực tuyến

Đặt hàng trực tuyến

Tích hợp Google map

Thiết kế theo yêu cầu

Thiết kế logo

Chỉnh sửa theo yêu cầu

Bảo mật SLL/HTTPS

Tích hợp tăng tốc Web

Tích hợp công cụ SEO

Chuẩn giao diện Mobile

Tặng tên miền Việt Nam

Tích hợp Google A

Tích hợp Google SC

Thống kê người truy cập

Nhập dữ liệu ban đầu

1GB

5-7ng

20 bài

Gói Premium

(Cao Cấp)

9.990k

Dùng mẫu có sẵn

Tặng hosting

Tặng tên miền quốc tế

Thời gian hoàn thành

Kết nối fanpage

Chuẩn SEO – Responsive

Bàn giao source code

Backup dữ liệu

Bảo hành trọn đời

Giỏ hàng

Tích hợp chat trực tuyến

Đặt hàng trực tuyến

Tích hợp Google map

Thiết kế theo yêu cầu

Thiết kế logo

Chỉnh sửa theo yêu cầu

Bảo mật SLL/HTTPS

Tích hợp tăng tốc Web

Tích hợp công cụ SEO

Chuẩn giao diện Mobile

Tặng tên miền Việt Nam

Tích hợp Google A

Tích hợp Google SC

Thống kê người truy cập

Nhập dữ liệu ban đầu

2GB

7-14ng

30 bài

Gói Bussiness

(Doanh Nghiệp)

>14.990k

Dùng mẫu có sẵn

Tặng hosting

Tặng tên miền quốc tế

Thời gian hoàn thành

Kết nối fanpage

Chuẩn SEO – Responsive

Bàn giao source code

Backup dữ liệu

Bảo hành trọn đời

Giỏ hàng

Tích hợp chat trực tuyến

Đặt hàng trực tuyến

Tích hợp Google map

Thiết kế theo yêu cầu

Thiết kế logo

Chỉnh sửa theo yêu cầu

Bảo mật SLL/HTTPS

Tích hợp tăng tốc Web

Tích hợp công cụ SEO

Chuẩn giao diện Mobile

Tặng tên miền Việt Nam

Tích hợp Google A

Tích hợp Google SC

Thống kê người truy cập

Nhập dữ liệu ban đầu

3GB

15-20ng

50 bài