Home » Giới Thiệu

Nguyentruongthanh.com là đơn vị chuyên về thiết kế, xây dựng Website và Marketing tổng thể. 

Với phương châm “Nghĩ khác Làm khác” chúng tôi không ngừng nỗ lực mang đến những sản phẩm, kế hoạch chiến lược mang lại hiệu quả tốt nhất cho khách hàng. Vì vậy, chúng tôi luôn trân trọng và lắng nghe ý tưởng, mong mỏi của khách hàng để mỗi sản phẩm luôn đạt hiệu quả tốt nhất.

Lĩnh vực hoạt động

 • Quản lý dự án
 • Hosting vs Domain
 • Tư vấn lập chiến lược
 • Thiết kế, xây dựng Website
 • Giải pháp Marketing tổng thể
 • Thiết kế logo nhận diện thương hiệu
 • Dịch vụ quảng cáo Google, Facebook

Đến với Nguyentruongthanh.com, bạn chỉ cần đưa ra ý tưởng, mọi thứ còn lại chúng tôi sẽ giúp bạn hiện thực hóa một cách sáng tạo nhất.

tầm nhìn sứ mệnh

Triết Lý Kinh Doanh

Không ngừng đặt ra những thách thức mới. Cam kết luôn giữ vững tiến độ, chất lượng. Với tôi “Nói được Làm được” đó là uy tín. Không bào chữa lỗi lầm, lắng nghe để cải tiến. Những nhà lãnh đạo kinh doanh tốt, luôn tạo ra tầm nhìn, xác định rõ tầm nhìn và không ngừng thúc đẩy cho tới khi hoàn thiện.

Nguyentruongthanh.com là đơn vị chuyên về thiết kế, xây dựng Website và Marketing tổng thể. 

Với phương châm “Nghĩ khác Làm khác” chúng tôi không ngừng nỗ lực mang đến những sản phẩm, kế hoạch chiến lược mang lại hiệu quả tốt nhất cho khách hàng. Vì vậy, chúng tôi luôn trân trọng và lắng nghe ý tưởng, mong mỏi của khách hàng để mỗi sản phẩm luôn đạt hiệu quả tốt nhất.

Lĩnh vực hoạt động

 • Quản lý dự án
 • Hosting vs Domain
 • Tư vấn lập chiến lược
 • Thiết kế, xây dựng Website
 • Giải pháp Marketing tổng thể
 • Thiết kế logo nhận diện thương hiệu
 • Dịch vụ quảng cáo Google, Facebook

Đến với Nguyentruongthanh.com, bạn chỉ cần đưa ra ý tưởng, mọi thứ còn lại chúng tôi sẽ giúp bạn hiện thực hóa một cách sáng tạo nhất.

tầm nhìn sứ mệnh

Triết Lý Kinh Doanh

Không ngừng đặt ra những thách thức mới. Cam kết luôn giữ vững tiến độ, chất lượng. Với tôi “Nói được Làm được” đó là uy tín. Không bào chữa lỗi lầm, lắng nghe để cải tiến. Những nhà lãnh đạo kinh doanh tốt, luôn tạo ra tầm nhìn, xác định rõ tầm nhìn và không ngừng thúc đẩy cho tới khi hoàn thiện.